woord OT NT apo Bijbel
henenzendt1001

Vindplaatsen van henenzendt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 32:20
Welgelukzalig zijt gijlieden, die aan alle wateren zaait; gij, die den voet des osses en des ezels derwaarts henenzendt!