woord OT NT apo Bijbel
henoch120214

Vindplaatsen van henoch in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jezus Sirach 44:17
Henoch behaagde God de Here, en werd weggenomen, om het geslacht een voorbeeld der boetvaardigheid te zijn.

Jezus Sirach 49:16
Zodanig is er geen geschapen geweest op aarde als Henoch, want hij is opgenomen van de aarde.