woord OT NT apo Bijbel
herberge1001

Vindplaatsen van herberge in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Koningen 17:20
En hij riep den HEERE aan, en zeide: HEERE, mijn God, hebt Gij dan ook deze weduwe, bij dewelke ik herberge, zo kwalijk gedaan, dat Gij haar zoon gedood hebt?