woord OT NT apo Bijbel
herbergen0101

Vindplaatsen van herbergen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 19:7
En allen, die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan, om te herbergen.