woord OT NT apo Bijbel
herbergende0101

Vindplaatsen van herbergende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 TimotheĆ¼s 3:2
Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren;