woord OT NT apo Bijbel
herbergzaam0101

Vindplaatsen van herbergzaam in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Petrus 4:9
Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren.