woord OT NT apo Bijbel
herbergzaamheid0202

Vindplaatsen van herbergzaamheid in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Romeinen 12:13
Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.

Hebree├źn 13:2
Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.