woord OT NT apo Bijbel
herbouwd5016

Vindplaatsen van herbouwd in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 4:55
En hij schreef, dat men de Levieten onderhoud zou geven, tot de dag toe dat het huis Gods zou voleindigd, en Jeruzalem zou herbouwd zijn.