woord OT NT apo Bijbel
herbouwen2002

Vindplaatsen van herbouwen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Amos 9:14
En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israƫl wenden, en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten.

Micha 7:11
Ten dage als Hij uw muren zal herbouwen, te dien dage zal het besluit verre heengaan.