woord OT NT apo Bijbel
herdershutten1001

Vindplaatsen van herdershutten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 9:10
Ik zal een geween en een weeklage opheffen over de bergen, en een klaaglied over de herdershutten der woestijn; want zij zijn afgebrand, dat er niemand doorgaat, en men hoort er geen stem van vee; van de vogelen des hemels aan tot de beesten toe zijn zij weggezworven, doorgegaan!