woord OT NT apo Bijbel
herderstas1001

Vindplaatsen van herderstas in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 17:40
En hij nam zijn staf in zijn hand, en hij koos zich vijf gladde stenen uit de beek, en leide ze in de herderstas, die hij had, te weten in den zak, en zijn slinger was in zijn hand; alzo naderde hij tot den Filistijn.