woord OT NT apo Bijbel
hereël0011

Vindplaatsen van hereël in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 9:21
En van de kinderen van Emmer: Ananias, en Zabdeûs, en Manes, en Lameös, en Hereël, en Azarias.