woord OT NT apo Bijbel
herfst0101

Vindplaatsen van herfst in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judas 1:12
Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld;