woord OT NT apo Bijbel
herhaal0011

Vindplaatsen van herhaal in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 19:7
Herhaal een rede nimmermeer, en het zal u niet wezen tot vermindering.