woord OT NT apo Bijbel
heri1001

Vindplaatsen van heri in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 26:16
Van Ozni het geslacht der Oznieten; van Heri het geslacht der Herieten;