woord OT NT apo Bijbel
herkules0011

Vindplaatsen van herkules in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Makkabee├źn 4:19
Zond deze goddeloze Jason toeschouwers van Jeruzalem, alsof zij van Antiochi├ź waren, medebrengende driehonderd drachmen zilver tot een offerande van de afgod Herkules; waarvan die ze brachten nochtans baden, dat ze tot die offerande niet zouden gebruikt worden.