woord OT NT apo Bijbel
hermes0101

Vindplaatsen van hermes in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 16:14
Groet Asynkritus, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermes, en de broeders, die met hen zijn.