woord OT NT apo Bijbel
hermogenes0101

Vindplaatsen van hermogenes in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 TimotheĆ¼s 1:15
Gij weet dit, dat allen, die in Aziƫ zijn, zich van mij afgewend hebben; onder dewelke is Fygellus en Hermogenes.