woord OT NT apo Bijbel
herneemt1001

Vindplaatsen van herneemt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 26:11
Gelijk een hond tot zijn uitspuwsel wederkeert, alzo herneemt de zot zijn dwaasheid.