woord OT NT apo Bijbel
herre1001

Vindplaatsen van herre in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 26:14
Een deur keert om op haar herre, alzo de luiaard op zijn bed.