woord OT NT apo Bijbel
herren1001

Vindplaatsen van herren in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Koningen 7:50
Mitsgaders de schalen, en de gaffelen, en de sprengbekkens, en de rookschalen, en de wierookvaten, van gesloten goud; daartoe de herren der deuren van het binnenste huis, van het heilige der heiligen, en der deuren van het huis des tempels, van goud.