woord OT NT apo Bijbel
hersenpan1001

Vindplaatsen van hersenpan in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 9:53
Maar een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd; en zij verpletterde zijn hersenpan.