woord OT NT apo Bijbel
hersteld1416

Vindplaatsen van hersteld in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 41:13
En gelijk hij ons uitleide, alzo is het geschied; mij heeft hij hersteld in mijn staat, en hem gehangen.