woord OT NT apo Bijbel
hersteld1416

Vindplaatsen van hersteld in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 10:7
Als zij nu haar zagen, en hoe haar aangezicht hersteld en haar kleding veranderd was, zo verwonderden zij zich uitermate zeer over haar schoonheid.