woord OT NT apo Bijbel
herstelde1001

Vindplaatsen van herstelde in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Nehemia 13:11
En ik twistte met de overheden, en zeide: Waarom is het huis Gods verlaten? Doch ik vergaderde hen, en herstelde ze in hun stand.