woord OT NT apo Bijbel
hervatten1001

Vindplaatsen van hervatten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 4:39
Zo zult gij heden weten, en in uw hart hervatten, dat de HEERE die God is, boven in den hemel, en onder op de aarde, niemand meer!