woord OT NT apo Bijbel
hervatting1001

Vindplaatsen van hervatting in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Kronieken 14:13
Asa nu en het volk, dat met hem was, jaagden hen na tot Gerar toe; en zo velen vielen er van de Moren, dat er voor hen geen hervatting was; want zij waren verbroken voor den HEERE en voor Zijn leger; en zij droegen zeer veel roofs daarvan.