woord OT NT apo Bijbel
hervoorbrengen1001

Vindplaatsen van hervoorbrengen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 20:10
En Mozes en AƤron vergaderden de gemeente voor de steenrots, en hij zeide tot hen: Hoort toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor ulieden uit deze steenrots hervoorbrengen?