woord OT NT apo Bijbel
hesed1001

Vindplaatsen van hesed in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Koningen 4:10
De zoon van Hesed in Arubboth; hij had daartoe Socho en het ganse land Hefer.