woord OT NT apo Bijbel
hete0011

Vindplaatsen van hete in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Tobias (Tobit) 2:11
En mijn ogen opgedaan zijnde, zo wierpen de mussen hete mest in mijn ogen, en daar kwamen witte schellen op mijn ogen en ik ging tot de medicijnmeesters, maar zij hielpen mij niet en Achiachar onderhield mij, totdat ik vertrokken ben naar Elymais.