woord OT NT apo Bijbel
heten96318

Vindplaatsen van heten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Baruch 6:29
Want waarvan zouden zij goden heten? namelijk omdat de vrouwen, de zilveren, gouden, en houten goden offer voor zetten;

Baruch 6:39
Hoe zal men hen dan goden achten of heten?

Baruch 6:44
Alles wat onder hen geschiedt is leugen, hoe zal men hen dan goden achten of heten?