woord OT NT apo Bijbel
hetgene1203

Vindplaatsen van hetgene in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Romeinen 7:16
En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is.

Romeinen 7:20
Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.