woord OT NT apo Bijbel
heth2002

Vindplaatsen van heth in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 10:15
En Kanaän gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Heth,

1 Kronieken 1:13
Kanaän nu gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Heth,