woord OT NT apo Bijbel
hetwelke0101

Vindplaatsen van hetwelke in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Efeziƫrs 3:13
Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw heerlijkheid.