woord OT NT apo Bijbel
heup190120

Vindplaatsen van heup in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 19:12
Gelijk een pijl, die in de heup van het vlees vaststeekt, zo is een woord in de buik van een dwaas.