woord OT NT apo Bijbel
heupe1001

Vindplaatsen van heupe in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 8:30
Gideon nu had zeventig zonen, die uit zijn heupe voortgekomen waren; want hij had vele vrouwen.