woord OT NT apo Bijbel
heupen2002

Vindplaatsen van heupen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Kronieken 19:4
Daarom nam Hanun de knechten van David, en hij beschoor hen, en sneed hun klederen half af tot aan de heupen, en liet hen henengaan.

Hooglied 7:1
Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij prinsendochter! de omdraaiingen uwer heupen zijn als kostelijke ketens, zijnde het werk van de handen eens kunstenaars.