woord OT NT apo Bijbel
heuvel281029

Vindplaatsen van heuvel in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 3:5
Alle dal zal gevuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de kromme wegen zullen tot een rechten weg worden, en de oneffen tot effen wegen.