woord OT NT apo Bijbel
heuvelen461451

Vindplaatsen van heuvelen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 23:30
Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons.