woord OT NT apo Bijbel
heuvels2002

Vindplaatsen van heuvels in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Exodus 17:9
Mozes dan zeide tot Jozua: Kies ons mannen, en trek uit, strijd tegen Amalek; morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan, en de staf Gods zal in mijn hand zijn.

Exodus 17:10
Jozua nu deed, als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek; doch Mozes, AƤron en Hur klommen op de hoogte des heuvels.