woord OT NT apo Bijbel
heva2002

Vindplaatsen van heva in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 3:20
Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is.

Genesis 4:1
En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn, en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen!