woord OT NT apo Bijbel
heviet3003

Vindplaatsen van heviet in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Genesis 34:2
Sichem nu, de zoon van Hemor den Heviet, den landvorst, zag haar, en hij nam ze, en lag bij haar, en verkrachtte ze.

Genesis 36:2
Ezau nam zijn vrouwen uit de dochteren van KanaƤn, Ada, de dochter van Elon, den Hethiet, en Aholibama, de dochter van Ana, de dochter van Zibeon, den Heviet;

1 Kronieken 1:15
En den Heviet, en den Arkiet, en den Siniet,