woord OT NT apo Bijbel
hezbon1001

Vindplaatsen van hezbon in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 32:37
En de kinderen van Ruben bouwden Hezbon, en Eleale, en Kirjathaim,