woord OT NT apo Bijbel
hezion1001

Vindplaatsen van hezion in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Koningen 15:18
Toen nam Asa al het zilver en goud, dat overgebleven was in de schatten van het huis des HEEREN, en de schatten van het huis des konings, en gaf ze in de hand zijner knechten; en de koning Asa zond ze tot Benhadad, den zoon van Tabrimmon, den zoon van Hezion, den koning van Syriƫ, die te Damaskus woonde, zeggende: