woord OT NT apo Bijbel
hezir2002

Vindplaatsen van hezir in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Kronieken 24:15
Het zeventiende voor Hezir, het achttiende voor Happizzes,

Nehemia 10:20
Magpias, Mesullam, Hezir,