woord OT NT apo Bijbel
hezronieten2002

Vindplaatsen van hezronieten in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 26:6
Van Hezron het geslacht der Hezronieten; van Karmi het geslacht der Karmieten.

Numeri 26:21
En de zonen van Perez waren: van Hezron het geslacht der Hezronieten; van Hamul het geslacht der Hamulieten.