woord OT NT apo Bijbel
hibri1001

Vindplaatsen van hibri in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 24:27
De kinderen van Merari van Jaazia waren Beno, en Soham, en Zakkur, en Hibri.