woord OT NT apo Bijbel
hiddekel2002

Vindplaatsen van hiddekel in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 2:14
En de naam der derde rivier is Hiddekel; deze is gaande naar het oosten van Assur. En de vierde rivier is Frath.

Daniƫl 10:4
En op den vier en twintigsten dag der eerste maand, zo was ik aan den oever der grote rivier, welke is Hiddekel.