woord OT NT apo Bijbel
hief574263

Vindplaatsen van hief in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 13:9
En zie, zodra als hij het geweld der aankomende menigte zag, zo hief hij zijn hand niet op, en hield geen zwaard noch enig krijgsgeweer, maar alleen zag ik dit,

Jezus Sirach 50:21
Dan hief Simon, de Hogepriester, afklimmende, zijn han den op over de ganse gemeente der kinderen Israƫls, om hun te geven de zegen des Heren met zijn lippen, en om in zijn naam te roemen.