woord OT NT apo Bijbel
hielen3014

Vindplaatsen van hielen in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Psalmen 49:6
Waarom zou ik vrezen in kwade dagen, als de ongerechtigen, die op de hielen zijn, mij omringen?

Psalmen 56:7
Zij rotten samen, zij versteken zich, zij passen op mijn hielen; als die op mijn ziel wachten.

Jeremia 13:22
Wanneer gij dan in uw hart zult zeggen: Waarom zijn mij deze dingen bejegend? Om de veelheid uwer ongerechtigheid, zijn uw zomen ontdekt, en uw hielen hebben geweld geleden.